Privacy statement

Privacyverklaring

Inleiding 

Versie: januari, 2020

Op deze pagina, lees je de privacyverklaring van Fitalies. Hierin wordt toegelicht welke persoonsgegevens er worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke cookies er verzameld worden. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Vragen over deze privacyverklaring?

Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met info@fitalies.nl. Ter bespoediging van de afhandeling, verzoeken wij je in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. Alvast bedankt!

 

Over Fitalies

Fitalies is een praktijk voor leefstijl-en vitaliteitscoaching én behandeling. De eigenaar is Annelies Joosen. 

Fitalies

Wethouder Feskensstraat 15, 

4873HG Etten-Leur

0610337482

Info@fitalies.nl 

 

Bedrijfsnaam:          Fitalies

KvK nummer:           74119516

Btw-nummer:            NL001677757B56

AGB-praktijk:           90066099 

AGB-zorgverlener:    90106869

CAT (level 3):           CM1952-28-02-19 

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Ziet u een leuke foto die u heel graag wilt gebruiken? Mail me dan gewoon met deze vraag, dan bekijk ik of het mogelijk is.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

Cliënten dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk (en wettelijk verplicht) dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, indien nodig, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Ik zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.
  • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard en worden niet aan derden verkocht.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling lichaamsgerichte psychotherapie (SensiTherapie) of coaching
  • De kosten van het consult inclusief btw.

 

Beveiliging van gegevens

Fitalies maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Cookies

Fitalies maakt gebruik van cookies. Fitalies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast enkel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Social media

De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers fitalies.nl bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht. Je kan heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt Fitalies cookies. Fitalies heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements. 

 

Jouw gegevens op Fitalies.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop/cursus/training/webinar, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen via info@fitalies.nl. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

 

Heb je een klacht?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem ook dan contact met mij op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitalies. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.