Facebook disclaimer

Deze site is geen onderdeel van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze site NIET onderschreven door Facebook op enigerlei wijze. FACEBOOK is een handelsmerk van FACEBOOK, Inc.

Disclaimer

Deze site heeft als doel om een zo goed mogelijke informatiebron te zijn op het gebied van gezondheid en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

De aangeboden informatie op deze website, dient niet ter vervanging van deskundig advies en kan onjuist of onvolledig zijn. Het is bij klachten aan te raden een erkend arts te raadplegen. Het gebruik van informatie op de site is geheel op eigen risico. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Schade die eventueel ontstaat door gebruik van informatie op deze website kan op geen enkele wijze voor rekening van Fitalies komen.

Overname of vermenigvuldiging van informatie op deze website is uitsluitend toegestaan met vermelding van de bron en met handhaving van de naar de Fitalies leidende verwijzingen in deze informatie. Gebruikte foto’s of ander beeldmateriaal op deze website mogen uitsluitend (na schriftelijke toestemming door Fitalies) worden gebruikt door betreffende derden voor het doel waarvoor toestemming is verleend. Het beeldmateriaal blijft te allen tijde intellectueel eigendom van Fitalies. Voor zover binnen deze website externe links zijn opgenomen, is Fitalies niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

 

Voor de moeder die meer wil betekenen.