Behandel overeenkomst Fitalies

​BEHANDEL OVEREENKOMST FITALIES

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor de gegevensverwerking heb ik expliciete toestemming nodig van een klant. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt namelijk strenge eisen aan toestemming.

Er moet worden aangetoond, dat er een geldige toestemming van de klant is verkregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. Iedere cliënt zal daarom vooraf een behandelovereenkomst moeten tekenen. Deze krijg je vooraf per mail toegestuurd of nemen we bij de intake door. Tevens kun je het document hieronder downloaden en al ingevuld meenemen.

Voor minderjarige kinderen is ook een toestemmingsformulier nodig dat door de ouders ondertekent dient te worden. 

KLACHTEN

Mocht u ontevreden zijn of een klacht hebben, laten we daar dan eerst over praten. Samen komen we er vast wel uit. Mocht u uw klacht willen indienen, dan kan dit bij het GAT. Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/