Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op individuele consulten, behandelingen en aangeboden cursussen/workshops gegeven door Annelies Joosen van Fitalies. Door het gebruik van individuele consulten, behandelingen en/of deelname aan cursussen/workshops en stemt u in met deze algemene voorwaarden.

 

Bedrijfsomschrijving

Fitalies richt zich op het geven van individuele consulten, coaching en workshops binnen het werkveld van leefstijl- en vitaliteit en daarnaast lichaamsgerichte psychotherapie. Fitalies is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74119516.

 

Definities

Opdrachtnemer: Annelies Joosen van Fitalies, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

Klant: De klant, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Fitalies.

Overeenkomst: Alle schriftelijke en mondelinge gemaakte afspraken tussen klant en opdrachtnemer over de overeengekomen diensten.

Traject: Een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/behandelingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/behandelingen voorkomen.

 

Aansprakelijkheid 

Vanaf 1 januari 2017 is Fitalies, als alternatief genezer, verplicht aan de nieuwe wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen. Dit houdt in dat de klachtenregeling per 1 januari 2017 moet voldoen aan de nieuwe wet. 

Om deze reden is Fitalies aangesloten bij het CAT (Collectieve Alternatieve Therapeuten). Het CAT is een vernieuwende en jonge beroepsorganisatie met een bestuur van 37 jaar ervaring in de alternatieve branche. Het CAT biedt kwaliteitsgarantie voor alternatieve genezers. Fitalies heeft level 3 (CM1952-28-02-19). Ook heeft Fitalies een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij het BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten) en is Fitalies aangesloten bij de onafhankelijke klachten en geschillencommissie van het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). 

 

Betalingsvoorwaarden 

Er is geen pinautomaat aanwezig, maar direct na een losse behandeling zal er een betaalverzoek gestuurd worden. Ook zal er een factuur via de mail verstuurd worden, die eventueel ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Natuurlijk is het ook mogelijk om het bedrag over te maken binnen 8 dagen na de behandeling. Bij het afnemen van een traject voor coaching, ontvangt u vooraf een factuur. Deze dient uiterlijk 7 dagen voor de eerste coachsessie betaald te zijn. Mocht u in termijnen willen betalen, dan dient u dat vooraf schriftelijk aan te vragen.

 

Geheimhouding

Alles wat tijdens het consult besproken wordt is geheel vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en de opdrachtnemer. Deze informatie wordt niet verstrekt aan derden.

 

Supplementen

Wanneer u aanvullende producten heeft besteld, bestelt Fitalies deze gelijk na de behandeling. Deze worden besteld door mij als uw Sensi-Therapeut. De bestellingen worden 2x per week door Sensi-Therapie in Waalwijk verzonden naar uw huisadres. De levertijd van bestelde producten bedraagt 5 tot 7 werkdagen. Is het product er na 7 werkdagen nog niet, neemt u dan contact op met Fitalies. Fitalies zorgt ervoor dat het product alsnog wordt verzonden. Het kan zijn dat de remedie niet op voorraad is en dus nog gemaakt moet worden. Voor sommige producten geldt een levertijd. U bent zelfverantwoordelijk voor het controleren van het juist verkregen product. Wanneer u het verkeerde product heeft ontvangen, graag contact opnemen met Fitalies. Het juiste product wordt dan alsnog bij u thuisbezorgt zonder meerkosten. Het verkeerde product kan teruggebracht worden naar Fitalies. 

Aanmelden cursussen/workshops

Voor het aanmelden van een cursus/workshop dient u het contactformulier te gebruiken vermeld op de website. Binnen drie dagen ontvangt u een bevestiging. Na ontvangst van deze bevestiging staat u definitief ingeschreven voor de desbetreffende cursus/workshop

 

Annuleringen consulten en workshops

Wanneer u een gemaakte afspraak wilt afzeggen dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren plaats te vinden. Vindt de annulering binnen 24 uur plaats dan is Fitalies genoodzaakt het tarief van €60,- in rekening te brengen. De factuur hiervan ontvangt u via de mail en dient u binnen 14 dagen te voldoen. 

Aanmeldingen voor een cursus/workshop kunnen tot twee weken van tevoren, schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd. Wanneer u de aanmelding binnen twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus/workshop annuleert, bent u 50% van de bijdrage van de cursus/workshop verschuldigd aan Fitalies.

Wanneer de cursus/workshop door de deelnemer afgebroken wordt nadat de cursus/workshop inmiddels is begonnen, is restitutie van de bijdrage niet mogelijk.

Het doorgang vinden van de aangekondigde cursus/workshop is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen. Wanneer de cursus/workshop geen doorgang vindt, ontvangt u uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de cursus/workshop bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

Voorafgaande toestemming (minderjarigen)

Voor de allereerste behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. Hiervoor wordt de behandelovereenkomst van het CAT gebruikt. Als de cliënt jonger is dan 16 jaar heeft deze tevens de toestemming van de ouders/voogd nodig. Voorafgaand aan de behandeling dient het minder- jarigenformulier ondertekent te worden door beide ouders/voogden. 

Aansprakelijkheid

Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de consulten, behandelingen, cursussen en workshops voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u Fitalies verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht het consult u niet brengen wat u ervan verwacht had.

  • Er is geen restitutie van geld mogelijk.
  • Na afloop van een consult en of behandeling kunt u geen claims indienen.
  • U bent altijd zelf verantwoordelijk voor acties en of beslissingen naar aanleiding van een consult en of behandeling.
  • U bent altijd zelfverantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie welke gegeven wordt tijdens een consult en of behandeling.
  • Fitalies, de opdrachtnemer, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
  • De opdrachtnemer is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten/twijfel raadpleeg eerst de huisarts.